TEATTERIN- JA BIISINTEON KOULUTUS TAPAHTUMAT, KURSSIT JA TYÖPAJAT TILAUKSESTA

Ykkösryhmä kouluttaa ilolla ja ammattitaidolla lapsia, nuoria ja aikuisia teatterin ja biisinteon osa-alueilla.
Kursseja ja leirejä löytyy myös itsetuntemuksen ja esiintymistaitojen elueilla. 
Kaikki koulutuksemme toteutetaan pienryhmäopetuksena. Pajoja löytyy ensikertalaisille ja pidempään harrastaneille sekä ammattilaisille.  

Teatterin, rapin ja biisinteon tieto-taidon pajojen lisäksi löytyy koulututuksia läsnäolokyvyn, kuuntelun, tarinankerronnan, tunneälyn, kielen, itseilmaisun, luovuuden, esiintymisen, kehon ja mielen tuntemisen, mielipiteenilmaisun, itsetuntemuksen ja itsearvostuksen alueilla.  

Voit myös tilata kurssisisällön paikanpäälle yhteisöllesi tai tapahtumaasi. 

Pyydä tarjous :)