Me olemme Ykkösryhmä!

Ykkösryhmä - Me olemme

Me Ykkösryhmässä olemme väkevästi sitä mieltä, että ihmisten hyvinvointia, läsnäolokykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä itsetuntemusta ja itsearvostusta voidaan elvyttää ja parantaa taiteen tekemisen ja kokemisen sekä luontoyhteyden avulla. 

 


Erityisen huomiomme saavat nuoret ja lapset.

Meidän isojen ihmisten tulisi nähdä kirkkaasti tämän päivän haasteet ja tarve, tukea nuorten ja lasten perustaitojen vaalimista, nimenomaan läsnäolokyvyn, kuuntelun, kertomisen, tunneälyn, lukutaidon, kielen, itseilmaisun, luovuuden, esiintymisen, kehon ja mielen tuntemisen, mielipiteenilmaisun, itsetuntemuksen ja itsearvostuksen alueilla. 

 

Jokaisen itseään kunniottavan aikuisen tulisi vaalia myös sisäistä lasta itsessään ja edistää edellä mainittuja taitoja myös itsessään. 

 

Me uskomme siihen, että näillä ihmisyyyden taidoilla ja ominaispiirteillä, niiden ylläpitämisellä ja elvyttämisellä, on mahdollisuus vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

 

Tänään toimimalla arvojemme mukaan, voimme parantaa maailmaa, jossa elämme nyt, tänään ja tulevassa. 

Arvomme ovat:

Rakkaus, Rohkeus, Osallisuus 

Luonto, Läsnäolo, Luovuus

Lapsuus ja Nuoruus 


 

YHTEISTYÖSSÄ - KIITOS