Minun Itämereni projekti Ykkösryhmä

Minun Itämereni projekti

Minun Itämeri -Projektissa nuorten ja heidän vanhempiensa luontoyhteyden ja osallisuuden lisääminen, Itämeren alueen ekologisen tietämyksen syventäminen, itsetunnon ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kokemus- ja aistitiedon elvyttäminen.

Minun Itämereni

LUONTOYHTEYDEN VAHVISTAMINEN JA ELVYTTÄMINEN OSALLISTAVAN TAITEEN AVULLA

"Meidän täytyy tehdä koko maailmanlaajuinen ”luontosopimus”, joka kattaa valtameret, ilman ja taivaan linnut.  Keskeinen haaste on tuoda yhteisten hyödynnettävien luonnonvarojen kaltoin kohdeltu maailma tavallisten ihmisten tietoisuuteen.” 
– Gary Snyder: Erämaan opetus –

Mitä: 
Eri taiteen lajien, hiljentymisen ja yhteisöllisen tekemisen yhdistäminen Itämeren saaristossa osallistavien menetelmien avulla.

Projektin tavoite: 
Nuorten ja heidän vanhempiensa luontoyhteyden ja osallisuuden lisääminen, Itämeren alueen ekologisen tietämyksen syventäminen, itsetunnon ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kokemus- ja aistitiedon elvyttäminen.

Projektin kohderyhmä: 
Itämeren saaristoalueen nuoret, nuoret aikuiset ja heidän vanhempansa ja lähipiiri sekä esitysten katsojakunta.  

Työskentelytapa: 
Luontoyhteyttä Itämeren alueen luontoon – sekä omaan luontoon – vahvistetaan erilaisten harjoitteiden avulla saaristomeren luontopaikoilla. Osallistujat ammentavat ja lisäävät yhteistä tietämystään omien, jaettujen aisti- ja toimintakokemuksien avulla.  Samalla vahvistetaan alueen ja Itämeren ekologista tuntemusta, hyödynnetään paikallista tietämystä ja käytännön tutkimusta, tutustutaan niin alueen ekologiseen kuin paikalliseenkin historiaan, Kokemuksista valmistetaan demoja, demoista kohtauksia ja lopulta esitys Kaarinan linnan raunioille.

Tulokset: 
Projektin aikana karttuu niin osallistujien, ohjaajien kuin todistajien/katsojienkin syväekologinen tietämys Itämeren alueen tilanteesta, luontoyhteyden välttämättömyydestä ja ihmiselämälle ja –arjelle merkityksellisten arvojen vaalimisesta.  Luontoyhteys vahvistaa myös yhteyttä itseen sekä toisiin ihmisiin.  Tällä on kauaskantoisia ja mittaamattomia vaikutuksia.  Nyt jos koskaan tarvitsemme yhteyttä meille kallisarvoisempaan, tähän planeettaan ja sen luontoon.  Itämeri on meidän meremme, joka ansaitsee tulla huomatuksi ja hoidetuksi – samalla hoidamme myös itseämme.

Minun Itämereni - ydintiimiin kuuluvat:
Nina Erjossaari, Virpi Koskela, Karoliina Niskanen sekä Arto Kunnola.